Polityka prywatności

Przetwarzanie zgromadzonych w witrynie danych osobowych przez F.H.U. AN-DOM Anna Michalczyk z siedzibą w Olsztynie, 10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków, nr 39, lok. 310, NIP: 7391034359, REGON: 510692368, a także podmioty w imieniu oraz na rzecz których działa firma lub wskazanych przez nią odbiorców danych jak i podmioty, którym powierzono do przetwarzania dane osobowe, odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych ustaw szczególnych – na potrzeby, w zakresie oraz w celu obsługi korespondencji oraz spraw z niej wynikających, dla której to przetwarzanie jest niezbędne.

 

Dane kontaktowe firmy znajdują się na stronie www.andom.com.pl

 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania bądź kategorii czynności przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez czas niezbędny do obsługi korespondencji oraz spraw z niej wynikających, ochrony prawnie uzasadnionego interesu, a także wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w ramach prowadzonej działalności.

 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, a ponadto cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Brak zgody lub cofnięcie zgody na przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania oraz usunięcie danych osobowych nie dotyczy i nie wyłącza możliwości ich dalszego przetwarzania przez Spółkę, podmioty w imieniu oraz na rzecz których działa Spółka, wskazanych przez nią odbiorców oraz podmioty przetwarzające w związku z prawnie uzasadnionym interesem lub wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu prawa w ramach prowadzonej działalności.

 

Informacje dotyczące źródeł pochodzenia, a także kategorii przetwarzanych danych osobowych udzielane są pod adresem e-mail: biuro@andom.com.pl